De timeshare wet staat aan uw kant!

Gratis beoordeling van uw contract

Deel & Like

Timeshare wet in Spanje

De timeshare wet in Spanje die van kracht werd voor timeshare aankopen, was de wet 42/98 van 15 december 1998, werd van toepassing op timeshare contracten afgesloten na 5 januari 1999. Deze timeshare wetgeving was een zeer belangrijke stap in het voordeel van de belangen en bescherming van consumenten met betrekking tot dit deel van het frequent in opspraak geraakte deel van de toeristische sector in Spanje.
De belangrijkste punten in deze timeshare wet 42/98 zullen we hieronder kort samenvatten:

Timeshare wet
De timeshare wetgeving in Spanje is van grote invloed op timeshare contracten
 • Deze timeshare wet in Spanje is van toepassing op alle contracten die zijn afgesloten van 5 januari 1999 t/m 16 maart 2012
 • De wettelijke bedenkperiode voor Spaanse contracten bedraagt 10 dagen
 • De wet is van toepassing op Contracten die zijn afgesloten op het Spaanse grondgebied inclusief de Canarische eilanden en de Balearen
 • De aankoop van punten bij een Puntenclub wordt in deze timeshare wet niet gereguleerd
 • Het gaat hierbij om contracten met een looptijd vanaf 3 jaren tot maximum 50 jaren ( momenteel is dit tussen de 12 maanden en 50 jaar)
 • De timeshare annulering van het contract binnen de wettelijke bedenkperiode moet schriftelijk gebeuren en moet ten laatste op dag 10 zijn gerealiseerd. Faxen moeten worden geaccepteerd als schriftelijke annulering. De adresgegevens voor toezending van een eventuele annulering moet worden vermeld in het koopcontract
 • Iedere aanbetaling tijdens de wettelijke bedenktijd is verboden
 • De koper mag geen kosten worden aangerekend indien hij het contract binnen de wettelijke bedenktijd annuleert
 • Iedere financiering direct gerelateerd aan de timeshare aankoop, wordt direct geannuleerd indien koper tijdens de bedenktijd annuleert
 • De woorden eigendom en/of eigendomsrecht mogen niet worden gebruikt in het aankoopcontract
 • Het contract moet worden opgesteld in de eigen taal van de koper, vooropgesteld dat dit een erkende Europese taal is.
 • Alle timeshare aankopen moeten officieel worden geregistreerd. De kosten hiervan zoals Notariskosten en registratiekosten mogen aan de verkoopprijs worden toegevoegd.
 • Koper moet een lijst worden overhandigd met uitgebreide informatie. Bij nalatigheid zal de wettelijke bedenkperiode worden verlengd met 3 maanden.

gratis contract beoordelingklik hier

Timeshare wet 04/2012 van 6 juli 2012

Deze timeshare wet in Spanje was de opvolger van wet 42/98. Hierin werden ook dringende zaken opgenomen zoals de Vakantie pakketten en Herverkoop en ruilingen van timeshare producten. Deze issues waren, net zoals timeshare misleiding, namelijk in de vorige wetgeving niet benoemd. Deze wet is onderverdeeld in 3 gedeeltes.

 1. artikel 1 tot 22 gaat in het algemeen over alle contracten waaronder timeshare contracten en vakantie pakketten.
 2. artikel 23 tot 34 gaat over timeshare contracten en bevat inhoudelijk de timeshare wet van 42/98
 3. artikel 35 tot 37 gaat inhoudelijk over de belasting-technische regulaties

Het vernieuwende in deze nieuwe timeshare wet 04/2012 staat voornamelijk in het eerste gedeelte:

 • De wettelijke bedenkperiode gaat van 10 dagen naar 14 dagen.
 • Het is absoluut verboden om enige vorm van aanbetaling te verlangen van de koper. Ook indien een aanbetaling wordt gedaan aan een zogenaamde trust company. Inbegrepen is ook iedere reservering van gelden op rekeningen van derden ten nadele van de koper.
 • Ook moet er een standaard informatieblad worden overhandigd aan de koper welke door de koper moet worden ondertekend en aan het aankoopcontract  moet worden toegevoegd.

Verder is het ook van belang te weten dat ieder contract dat is afgesloten bij een timeshare bedrijf dat werkzaam is op Spaans grondgebied, onder de Spaanse timeshare wet valt. Het maakt hierbij niet uit of er in het contract staat vermeld dat er een andere wetgeving van toepassing is.

Wanneer is een Reclaim volgens de Timeshare Wet mogelijk?

Voor timeshare eigenaren is het van belang om te weten dat wij timeshare contracten kunnen aanvechten ,middels gerechtelijke procedures, die ertoe leiden dat het contract nietig zal worden verklaard. Een nietigverklaring houdt in dat de Spaanse rechter het timeshare bedrijf ertoe zal veroordelen om de timeshare eigenaar te vergoeden voor het niet gebruikte deel van het timeshare contract, tot een maximum van 50 jaren. Voordat wij kunnen overgaan tot een succesvolle Timeshare Reclaim procedure, is het van belang om te weten welke punten in het contract van belang zijn om te bepalen welke mogelijkheden wij hebben.

Timeshare wet
Immoclaim maakt gebruikt van de Spaanse timeshare wet
 • Het contract moet zijn afgesloten na 5 januari 1999 (in geval van floating contracten hebben wij ook mogelijkheden bij contracten die zijn afgesloten vóór deze datum)
 • Indien er in het contract geen einddatum vermeld staat
 • Indien het contract een looptijd heeft van > 50 jaren
 • Floating contracten ( contracten zonder vast unitnr. en weeknummer)
 • Contracten die geërfd zijn
 • Eeuwigdurende contracten
 • Indien aanbetaald binnen wettelijke bedenktijd heeft u recht op dubbele teruggave hiervan (ook als het gehele bedrag is betaald)

Begin maart 2018 stond de teller met betrekking tot het aantal gerechtelijke uitspraken, gedaan door het Spaanse hooggerechtshof op 105.
42 uitspraken waren tegen Silverpoint Vacations Sl. – 37 tegen ANfi – 8 tegen Palm Oasis en 6 tegen de Puerto Calma Group. De resterende uitspraken waren tegen andere bedrijven zoals Heritage Resorts,  MGM Muthu en MVC.

Wilt u meer informatie over het timeshare ontbinden of een mogelijke Timeshare Reclaim? Laat dan uw timeshare contract geheel vrijblijvend en kosteloos door ons beoordelen. In vele gevallen hebben wij de mogelijkheid om het door u geïnvesteerde geld terug te halen via de Spaanse rechtbank. Wij halen uw recht, een recht dat u door de Spaanse timeshare wet wordt gegund! Neem contact met ons op.

Nu een gratis- en vrijblijvende contract-beoordeling

nl_NLDutch
de_DE_formalGerman nl_NLDutch