Bezoek ons in Nederland of België - 100% resultaat-garantie!

Timeshare Reclaim begeleiding & advies

Deel & Like

Timeshare Reclaim

Is een timeshare reclaim mogelijk? Kan ik mijn timeshare ontbinden? Of moet ik geld blijven betalen aan bedrijven, die al jarenlang zeggen dat ze mijn timeshare zullen gaan verkopen? Bij Immoclaim begrijpen ze, dat veel timeshare eigenaren gevoelsmatig vastgetketend zitten aan hun timeshare contract en door de bomen het bos niet meer zien. Het aanbod van bedrijfjes, die zeggen dat ze een timeshare reclaim voor u kunnen opstarten, of uw timeshare contract zullen ontbinden, is enorm. Dat het hierbij meestal gaat om oplichters die geld willen verdienen zonder hier iets voor te doen is wel duidelijk.

Timeshare Reclaim Procedure
De Timeshare Reclaim van Immoclaim en Timesharestop, wordt volledig begeleid vanuit NL. en België.

Het gaat hierbij gewoon om een nieuwe oplichtings-trend. Net zoals dat er veel oplichters actief waren in het timeshare verkopen en herverkopen  en het timeshare ontbinden. De meest notoire oplichters blijven terugkeren, iedere keer onder een andere naam. Kijk hiervoor uit en blijf zelf alert! Indien u uw timeshare annuleren wilt, of u wilt weten of uw timeshare contract onwettig is. Laat dan uw timeshare contract geheel vrijblijvend en gratis door ons beoordelen.

Timeshare Reclaim Procedure – info

In de pré Timeshare Reclaim jaren hebben vele timeshare eigenaren contracten ondertekend waarvan de timeshare bedrijven altijd hebben gedacht dat ze onaantastbaar waren. Dat waren ze ook, totdat de Spaanse rechters zich serieus over deze contracten hebben gebogen en tot de conclusie kwamen dat de meeste contracten gewoon niet voldeden aan de Spaanse timeshare wet. Wat volgde was een onwettig-verklaring van het aangevochten timeshare contract. De Spaanse rechter verplichte het timeshare bedrijf in kwestie, het ging hierbij om Anfi Beach Club op Gran Canaria, om het volledige aankoopbedrag aan de “Eiser” terug te betalen. Deze gehele rechtszaak noemen we een timeshare reclaim. Sinds deze eerste uitspraak, waardoor er nu bindende jurisprudentie aanwezig is, zijn er nog tal van verschillende uitspraken geweest, al deze uitspraken kwamen min of meer op hetzelfde neer: Timeshare bedrijven moeten boeten voor hun immorele daden en worden ertoe veroordeeld om geld aan klanten terug te betalen. Deze timeshare reclaim, die uiteraard er automatisch toe leidt dat ook het timeshare contract ontbonden is, was tevens de aanleiding voor vele oplichters om op deze zogenaamde Reclaim- trein te springen. In geheel Europa worden nu timeshare eigenaren door Cold Callers gebeld met de mededeling dat zij hun timeshare verkopen kunnen maar ook dat hun contract onwettig is en er dus een smak geld voor hen klaarligt in Spanje. Het bedrijf Timeshare Compensation is zo’n bedrijf. Zij benadert vele timeshare eigenaren via hun gekochte lijsten waarop de informatie van diverse timeshare eigenaren staat en tracht deze met een onzin-verhaal naar Tenerife te lokken. Hier worden ze met prachtige beloftes misleid, hetgeen ertoe leidt dat ze wederom een contract ondertekenen met een aparte geheimhoudingsverklaring (hier hoeft men zich overigens niets van aan te trekken aangezien deze niet wettig is) en voor men het beseft is men vele duizenden Euro’s kwijt. Blijf dus weg bij dit soort bedrijfjes. De cold caller Peninsula Legal Agents is een ander voorbeeld van een cold caller. Deze oplichter benadert timeshare eigenaren, met name Diamond Resorts eigenaren, met de mededeling dat er een investeringsgroep is de timeshare van de desbetreffende klant wil kopen. Onderschat deze Peninsula Legal Agents niet, aangezien deze al vele slachtoffers heeft gemaakt! Wij willen timeshare eigenaren er dringend op wijzen dat er wel degelijk zeer belangrijke en bindende regels zijn die bepalen of er al dan niet een succesvolle Timeshare Reclaim kan worden opgestart.

Uitspraak tegen Anfi SalesKlik hier

Mogelijke Timeshare Reclaim

Is een Timeshare Reclaim mogelijk voor u, of heeft u een timeshare overeenkomst afgesloten ver vóór 1999 en kunnen wij hierdoor “slechts” de mogelijkheden onderzoeken om uw timeshare contract te ontbinden? Weet dan dat u geen financiële verplichtingen meer zou hebben jegens het timeshare bedrijf waar u heeft gekocht. U gaat weer op vakantie op uw eigen wijze en zult dus niet meer lastiggevallen worden tijdens uw vakanties, door de leugenachtige verkopers. Nooit meer te hoge jaarlijkse onderhoudskosten en eventuele ruilkosten / boekingskosten. Meer flexibiliteit zonder contractuele verplichtingen!

Hoe dan ook: Wij verlossen u van uw timeshare verplichting en starten daar waar mogelijk een Timeshare Reclaim op. WIJ HALEN UW RECHT!

Wij hebben ervaring met de timeshare ontbinding van vier (4) soorten timeshare overeenkomsten. Deze zullen we gemakshalve opdelen in 4 categorieën:

  1.  Timeshare contract ontbinding van overeenkomsten die zijn afgesloten voor 5 januari 1999. Bij deze contracten kunnen wij geen gebruik maken van enige timeshare wetgeving. Bij deze contracten is het voor ons niet mogelijk om succesvol een Timeshare Reclaim te op te starten, waarbij we kans maken op een onwettig verklaring van het contract. Wel kunnen we uw contract succesvol ontbinden, waardoor u geen verdere kosten meer heeft met betrekking tot uw timeshare eigendom. Uiteraard zullen wij alle mogelijkheden benutten, om te bekijken of er mogelijkheden voor u zijn om middels buitengerechtelijke schikkingen enige financiële genoegdoening te behalen.
  2. De ontbinding van timeshare contracten die zijn afgesloten ná 5 januari 1999 maar vóór 17 maart 2012. Deze contracten vallen onder Wet 42/98 en geven ons vaak de mogelijkheid om een succesvolle Timeshare Reclaim procedure op te starten tegen uw timeshare bedrijf.

    Timeshare reclaim procedure
    Timeshare reclaim begeleiding vanuit NL en België. Maak gebruik van de 100% resultaat-garantie.
  3. Timeshare contract ontbinding van overeenkomsten afgesloten tussen 18 maart en 7 juli 2012. Deze contracten vallen onder de “Royal Decree Law”, en maken zeer vaak deel uit van onze Timeshare Reclaim procedures
  4. De ontbinding van contracten die zijn afgesloten vanaf 8 juli 2012. Deze overeenkomsten worden beoordeeld door de wet 04/2012. Veel contracten zijn onwettig en dus ongeldig verklaard door Spaanse Rechters. Hierdoor zijn timeshare bedrijven veroordeeld om het volledige aankoopbedrag aan klanten terug te betalen, inclusief alle betaalde onderhoudskosten!

Momenteel is er veel jurisprudentie beschikbaar door de vele Timeshare Reclaim procedures of rechtszaken, waardoor onze advocaten mogelijkheden hebben die bijzonder doeltreffend zijn, waardoor er op een snellere en meer adequate wijze, het gewenste resultaat bereikt kan worden.
Bij timeshare contracten die zijn afgesloten vóór 5 januari 1999 (1) hebben wij meestal wel de mogelijkheid om deze te voor u te ontbinden. Houdt dit in dat u bij deze contracten het volledige, door u betaalde aankoopbedrag kwijt bent? Nee, integendeel! Vaak is het voor ons mogelijk om middels een buitengerechtelijke schikking, toch een soort van financiële genoegdoening te bewerkstelligen in het voordeel van onze cliënten.

Timeshare contracten die zijn afgesloten ná 5 januari 1999, geven ons vaak de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure middels een Timeshare Reclaim op te starten. De inzet hierbij is altijd de onwettig verklaring van deze timeshare overeenkomsten. Indien een rechter deze overeenkomst onwettig en dus ongeldig verklaart, houdt dit automatisch in, dat het timeshare bedrijf in kwestie, het volledige aankoopbedrag of een groot gedeelte van dit aankoopbedrag, aan u moet vergoeden. De timeshare overeenkomst wordt dus eigenlijk beschouwd alsof het nooit heeft bestaan. Hierdoor is het aankoopbedrag onterecht door het timeshare bedrijf in ontvangst genomen en moet derhalve aan u terug worden betaald (gebruikte jaren zullen in mindering worden gebracht, vergoeding is tot de maximale looptijd contract van 50 jaar)

Wilt u uw timeshare ontbinden en wilt u eveneens uw mogelijkheden geheel vrijblijvend en kosteloos laten beoordelen, zodat u uw mogelijkheden kent met betrekking tot een Timeshare Reclaim? Neem dan even contact met ons op. Maak gebruik van onze 100% resultaat-garantie!

gratis contract beoordelingklik hier

 

 

nl_NLDutch
de_DE_formalGerman nl_NLDutch