met 100% garantie op succes!

Uw timeshare contract ontbinden

Deel & Like

Timeshare ontbinden

Mocht u het timeshare ontbinden mogelijk willen maken maar heeft u uw timeshare contract afgesloten vóór 1999, dan kunnen wij geen Timeshare Reclaim opstarten voor u, dit wil echter niet zeggen dat wij u niet kunnen helpen. De mogelijkheden om uw timeshare contract ontbinden mogelijk te maken, zullen we in ieder geval onderzoeken. De tijdspanne die voor het timeshare ontbinden staat, bedraagt tussen de 12- en 24 weken, dit is geheel afhankelijk van diverse omstandigheden en waar u uw timeshare heeft gekocht. Ook zullen wij altijd alle mogelijkheden onderzoeken om middels een buitengerechtelijke schikking een financiële genoegdoening te bewerkstelligen. Indien blijkt dat wij niet voldoende mogelijkheden hebben om een Reclaim op te starten kunt u in ieder geval wel verlost zijn van uw timeshare verplichting en last!

Timeshare ontbinden
Immoclaim ontbindt timeshare contracten

Het timeshare ontbinden van overeenkomsten die zijn afgesloten in Europa en/of de USA, kunnen door ons worden gerealiseerd, zodat u geen enkele financiële verplichting meer hebt jegens uw timeshare bedrijf. Helaas zullen wij vanaf 01 augustus 2018 geen timeshare ontbinden met betrekking tot contracten die zijn afgesloten bij Aziatische timeshare bedrijven in Azië. Dit vanwege de lengte van eventuele gerechtelijke procedures, die zo lang zijn geworden dat de hiermee gepaarde kosten gewoon te hoog zijn. Contracten die zijn afgesloten bij niet-Aziatische timeshare bedrijven in Azië, kunnen wij gewoon blijven ontbinden.

Timeshare ontbinden en de Reclaim waarheid

Het timeshare ontbinden is een one-liner geworden bij vele zogenaamde Timeshare Reclaim bedrijven, een veelgehoorde zin is “Are you Happy with your timeshare?”. Het antwoord is meestal negatief waarop het timeshare ontbinden al snel hét gespreksonderwerp wordt. Deze fake- Reclaim bedrijven schieten als paddestoelen uit de grond. Helaas zijn de meeste niets anders dan individuen die proberen om, middels gekochte lijsten waarop de gegevens staan van argeloze timeshare eigenaren, met mooie timeshare reclaim verhalen de timeshare eigenaar zover te krijgen dat deze in de verkoop-verhalen van deze oplichters trapt en geld overmaakt naar rekeningen van deze Cold Callers. Trap hier niet in en wordt geen slachtoffer van deze timeshare reclaim oplichters.

Laat u niet misleiden bij het timeshare ontbinden of beter gezegd de speurtocht naar betrouwbare bedrijven, die door hun bijzonder succesvolle reclaim verhalen, met creatieve procedures waarbij de timeshare eigenaren vaak nog meer terug hebben gekregen dan wat ze daadwerkelijk hebben betaald voor hun timeshare, u trachten te misleiden – Timeshare misleiding genoemd. De waarheid is veel minder rooskleurig.

Wacht niet te lang met het timeshare ontbinden

Ja er is inderdaad zeer veel goede jurisprudentie, die er voor zorgt dat vele timeshare contracten onwettig kunnen worden verklaard door het Spaanse hooggerechtshof. We moeten deze uitspraken echter wel enigszins nuanceren. Vele uitspraken die er gedaan zijn bij zo’n Timeshare Reclaim, door de Spaanse rechters, hebben weliswaar de eiser (de timeshare eigenaar) in haar gelijk gesteld maar de baten wogen vaak maar net wel, of net niet, op tegen de lasten.  Wij zullen dit verduidelijken met een eenvoudig voorbeeld.

Eiser A heeft een timeshare contract afgesloten in 2001 voor een bedrag van €8000. Dit contract voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen en kan nietig worden verklaard. De rechter oordeelt in het voordeel van de eiser en besluit dat Timeshare bedrijf B aan Eiser A geld terug moet betalen. Dit bedrag wordt als volgt berekend: €8000/50jr ( 50 jaar is de max. looptijd van een timeshare contract dat dus eindigt in 2051) = €160. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met de max. looptijd van het contract ( 50 – 17 = 33 jaar)  waardoor de berekening er als volgt uitziet: 33x€160 = €5280,= waarvan dan nog een gedeelte toe zal komen aan de organisator van de Timeshare Reclaim. Vaak moet eiser A ook nog een gedeelte van de juridische kosten betalen en wordt er belasting geheven op het “gewonnen bedrag”.

Timeshare ontbinden
Immoclaim verdedigt eigenaren voor de rechter

U ziet in bovenstaand voorbeeld, dat het niet alleen bij het timeshare ontbinden, maar ook bij de gerechtelijke procedures van belang is, dat u op een goede- en objectieve wijze wordt geadviseerd en begeleid. Bij ImmoClaim kent men de problematiek en weten ze exact welke weg te bewandelen. Onze juristen zijn zeer ervaren en weten precies wat mogelijk is en wat haalbaar is bij het timeshare ontbinden en de eventuele timeshare reclaim.
Wij kennen de exacte- en meest doeltreffende wijze om ervoor te zorgen dat onze klanten niet 12 maanden, of soms nog langer moeten wachten op de effectieve uitbetaling van gelden door het timeshare bedrijf. Ook het vrijmaken van het geld, ook al is het al betaald door het timeshare bedrijf in kwestie, kan soms vele maanden vergen. Immoclaim kent de juiste juridische infrastructuur en laat zich er niet van weerhouden om soms een stap extra te zetten, als dat in het voordeel is van onze klanten. Dit doen wij met veel passie. Het maakt hierbij niet uit of het over het timeshare ontbinden gaat of over de Timeshare Reclaim. Onze klant staat bij ons voorop.
Neem contact met ons op want… Wij halen ook úw recht!

Nu een gratis- en vrijblijvende contract-beoordeling

nl_NLDutch
de_DE_formalGerman nl_NLDutch