Timeshare Contract

Deel & Like

Timeshare contract?

Het timeshare contract is de bepalende factor die bepaalt of er timeshare reclaim mogelijkheden zijn of niet. Het is eigenlijk vrij simpel om te bepalen of een timeshare eigenaar een reële mogelijkheid heeft om zijn of haar timeshare contract, door ons te laten aanvechten voor het Spaanse gerechtshof. Bepalingen die zijn vastgelegd in de Timeshare wet kunnen rechtstreeks vergeleken worden met het timeshare contract van de timeshare eigenaar.

  1. is de timeshare overeenkomst afgesloten ná 5 januari 1999?
  2. Staat er geen einddatum in de overeenkomst?
  3. Is de looptijd van het timeshare contract langer dan 50 jaar?
  4. Is er sprake van een floating contract?

Zijn bovenstaande punten 2, 3 of 4 van toepassing, dan kunnen wij met zekerheid een Timeshare Reclaim opstarten. Onze klanten kunnen hierbij gebruik maken van onze timeshare reclaim garantie. Timeshare contract

Zijn deze punten echter niet van toepassing op het Timeshare contract in kwestie, dan kan er geen gebruik worden gemaakt van enige reclaim procedure. Wij zullen dan uiteraard bekijken of wij uw timeshare contract kunnen ontbinden voor u, waarbij er automatisch wordt bekeken of er andere mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat u niet uw gehele geïnvesteerde kapitaal kwijt bent.

Opgelet! Betalingen m.b.t. de aankoop, die zijn gedaan binnen 3 maanden na afsluiten van het timeshare contract, kunnen door ons dubbel worden teruggevorderd. Dit staat geheel los van de nietigverklaring van het timeshare contract. Wij kunnen dit dus ook terugvorderen zonder dat er een mogelijkheid op een timeshare reclaim is! Het is dus mogelijk dat een timeshare eigenaar een contract heeft afgesloten waarbij het volledige bedrag binnen 3 maanden is voldaan, maar dat wij gen nietigverklaring kunnen afdwingen. Wel kunnen wij dus deze betaling dubbel terugvorderen, zonder dat het timeshare contract hiermee wordt ontbonden! Dit kunnen we uiteraard vervolgens ook realiseren voor de timeshare in kwestie.

Timeshare Reclaim voor ieder Timeshare contract

Een timeshare reclaim is dus niet voor iedere timeshare contract mogelijk. Toch zijn er timeshare eigenaren die, ook al hebben ze geen timeshare contract dat in aanmerking komt voor een Timeshare reclaim, benaderd worden door bedrijven, die hen van het tegendeel proberen te overtuigen. Deze bedrijven zijn vrijwel altijd gevestigd op Gran Canaria of Tenerife. Timeshare eigenaren worden benaderd door hen, er wordt een verhaal verteld waarbij er gouden bergen worden beloofd en de timeshare eigenaar wordt geadviseerd om zo snel mogelijk naar Spanje te komen. Hier wordt hun de rekening van een gerechtelijke procedure voorgeschoteld. Deze rekening bedraagt meestal tussen de €6000 en €10.000. Het klopt inderdaad wel dat de kosten een Timeshare Reclaim procedure zo hoog is in Spanje, maar het is natuurlijk niet terecht dat de klant zo’n bedrag moet ophoesten en het bedrijf oftwel geen enkele tegenprestatie levert oftewel ook nog eens geld wil zien na afloop van zo’n Reclaim procedure, dit alles ook nog eens zonder enige vorm van Garantie.

Wij zijn van mening dat, indien een timeshare contract niet geheel conform de geldende timeshare wetgeving is en dus kan worden aangevochten, de klant niet geheel verantwoordelijk mag worden gehouden voor de kosten van een timeshare reclaim. Wij zijn ook van mening dat de klant een schriftelijke garantie moet krijgen indien deze besluit een timeshare reclaim procedure op te starten. Dankzij onze nauwsluitende afspraken met juristen en advocaten, kunnen en mogen wij een 100% zekerheidsgarantie geven aan onze klanten. Een timeshare reclaim procedure moet ertoe leiden dat de timeshare eigenaar het grootste gedeelte van het aankoopbedrag, of zelfs meer, terug moet ontvangen. Alleen bij een nietigverklaring van het timeshare contract zal dit van toepassing zijn. Alleen dan is er sprake van een timeshare oplossing

Timeshare contract niet veranderen!

Timeshare bedrijven weten uiteraard ook dat er een groot aantal timeshare contracten niet wettig zijn en dat veel klanten eigenlijk recht hebben op een geld terug regeling. Timeshare eigenaren wordt dan ook zeer frequent een nieuw timeshare contract aangeboden. Vaak wordt dit omschreven als een upgrade. soms gratis en soms voor een heel laag bedrag. Het doel hiervan is om de eigenaar de mogelijkheid te ontnemen om een timeshare reclaim op te starten, niet meer en niet minder. eenmaal vast in een nieuwe contract, gaat de ellende weer gewoon verder.Timeshare contract

Laat uw timeshare contract geheel vrijblijvend en gratis door ons beoordelen. Wij zullen u onze mening geven en deze uiteraard grondig onderbouwen. Indien wij geen mogelijkheid hebben om een timeshare claim op te starten, mag u ervan uitgaan dat er absoluut geen mogelijkheden zijn. Onze advocaten gaan uitermate grondig te werk, zijn bijzonder ervaren en succesvol. Hierdoor hebben wij dan ook de mogelijkheid om onze klanten een reclaim garantie te geven, zodat onze klanten absoluut risicovrij hun contract door ons kunnen laten aanvechten. Neem contact met ons op en profiteer ook!