Anfi Sales

Deel & Like

Anfi Sales SL

Anfi Sales – nieuws april 2018: De rechtbank van eerste aanleg in Maspalomas heeft bepaald dat wederom een timeshare contract, afgesloten door Anfi Sales op Gran Canaria, nietig moet worden verklaard! Anfi Sales moet het complete aankoopbedrag terugbetalen aan de eigenaar in kwestie. De betalingen die zijn gedaan door de klant binnen 3 maanden na ondertekening van het contract hoeft echter niet door Anfi Sales te worden terugbetaald aan de eigenaar. Dit vanwege het feit dat de timeshare eigenaar niet kon aantonen wanneer deze was betaald. Deze Rechtbank nummer 1, is trouwens samen met de Rechtbank van eerste aanleg nummer 5, de enige rechtbank die geen Trial-zittingen (waarbij de timeshare eigenaar een getuigenins moet afleggen) houdt. Dit vanwege het feit, dat zij de getuigenis van de timeshare eigenaren niet relevant vindt omdat het hierbij gaat om een vastgestelde juridische zaak en dus de timeshare eigenaar niet gehoord hoeft te worden aangezien deze geen Spaanse advocaat is en dus niets juridisch kan toevoegen aan de “zaak”.

Anfi Sales, behorende tot de Anfi Beach club oftewel de Anfi Group op Gran Canaria heeft een zeer belangrijke rol gespeeld bij vele Timeshare Reclaim procedures. De eerste jurisprudentie met betrekking tot onwettige timeshare contracten kwam tot stand vanwege de misleidende praktijken bij Anfi Sales van de Anfi Beach Club. Een slachtoffer van Anfi Sales vond namelijk dat het contract dat door hen was afgesloten, niet rechtsgeldig was en tegen de timeshare wet indruiste. Het Spaanse hooggerechtshof achtte deze Anfi Beach Club contracten afgesloten door de Anfi Sales afdeling, onwettig. Hierdoor werd Anfi op Gran Canaria ertoe veroordeeld om de volledige aankoopsom terug te betalen aan deze klant. Deze uitspraak was het begin van vele timeshare reclaim procedures tegen diverse Timeshare Resorts.

Anfi Sales
Veel contracten die zijn afgesloten ná 5 januari 1999 via Anfi Sales SL. zijn onwettig verklaard door Spaanse rechters

37 uitspraken door Spaanse rechter tegen Anfi Sales

In maart hebben we laten bekijken hoeveel uitspraken er door het Spaanse hooggerechtshof zijn gedaan tegen Anfi Sales Sl. Het zijn er inmiddels 37! In totaal zijn er op dat moment ongeveer 105 uitspraken geweest waarvan er 42 tegen Silverpoint Vacations zijn geweest en 37 zoals vermeld tegen Anfi Sales, 8 tegen Palm Oasis en 6 tegen de Puerto Calma Group. Wat een succes! En dit alles vanaf 2015! Hierbij moeten we ook zeker niet uit het oog verliezen dat er op dit moment nog vele Timeshare Claim procedures gaande zijn tegen Anfi Sales. Hier zijn dus nog geen gerechtelijke uitspraken over bekend, onze advocaten echter zijn er 100% zeker van dat ook deze procedures gewonnen zullen worden.

Uitspraak tegen Anfi SalesKlik hier

Anfi Sales gaat verder

Op dit moment worden er bij Anfi Sales vakantieweken verkocht, deze zijn te vergelijken met De RCI certificaten. Vakantiegangers kunnen op deze wijze kennismaken met de kwaliteit van Anfi Beach Club en vervolgens met de harde verkoop van Anfi Sales Sl. Het blijft dus oppassen voor, maar vooral ook bij Anfi op Gran Canaria.
Alle Anfi problematiek is eigenlijk hetzelfde als bij alle andere timeshare bedrijven. Ook de beschikbaarheid bij Anfi Beach Club laat te wensen over. Dit is echter eenvoudig te verklaren doordat men tegenwoordig ook eenvoudig een week vakantie kan boeken bij Anfi Beach Club of een ander resort van de Anfi Group op Gran Canaria, via bijvoorbeeld Booking.com of enig andere internet site.

Gevolgen voor Anfi Beach Club leden

Anfi sales slachtoffers die een lidmaatschap hebben afgesloten bij een Anfi resort zoals Anfi Beach Club of Anfi Tauro e.a. worden op dit moment veelvuldig gecontacteerd door Cold Callers met de mededeling dat hun contract nietig kan worden verklaard. Trap hier niet in! Een Anfi Sales contract kan nietig worden verklaard indien:
1) Er geen einddatum in het contract vermeld wordt
2) Het gaat om een “Floating” contract ( dit is contract waarbij er geen beschrijving is van hetgeen u heeft gekocht. Zo moet het appartement en de aangekochte week worden vermeld . een seizoenkleur is Floating)
3) Het een eeuwigdurend contract is
4) De looptijd van het contract >50jr. is
5) Ook het Anfi Sales contract moet na 5 januari 1999 zijn afgesloten.

Hierbij moet het contract wel zijn afgesloten ná 5 januari 1999

Andere bekende gevolgen voor Anfi Sales timeshare leden zijn het feit dat zij met grote regelmaat worden benaderd door Cold Callers, deze vertellen u dat zij een koper hebben gevonden voor uw timeshare, meestal in de vorm van een investeringsgroep – voorbeeld hiervan zijn onder andere Peninsula Legal Agents – Timeshare Compensation en ABC Lawyers. De laatste 2 bedrijfjes nodigen timeshare leden uit om naar Tenerife te komen aangezien er veel geld kan worden teruggevorderd… Men moet wel een bedrag van ongeveer €10.000 of meer betalen om hiervoor in aanmerking te kunnen komen en men moet een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Doe dit niet! Peninsula Legal Agents vertelt u dat zij een koper hebben gevonden voor uw timeshare. Ga nooit met dit soort bedrijven in zee. Het kost u veel geld maar hetgeen zij beloven maken ze niet waar.

Anfi Sales
Het members-only voordeel bestaat niet meer bij Anfi. Het members nadeel wel, getuige de vele cold callers en Anfi slachtoffers

Anfi Sales heeft zeer vele onwettige afgesloten met consumenten. Wilt u weten of uw timeshare contract dat u met Anfi Sales heeft, ook onwettig is, waardoor u recht heeft op teruggave van een groot gedeelte van het door u betaald geld aan Anfi? Neem dan contact met ons op en laat uw contract geheel vrijblijvend en gratis door ons beoordelen. Wij halen ook úw recht.